Pracownie

Pracownia RTG I USG


Inspektor Ochrony Radiologicznej: Monika Gęsicka - GolanPracownia RTG posiada aparat do badań tomografii komputerowej TK Siemens Somatom go.Up, 32 - rzędowy, pozwalający na uzyskanie 64 warstw rekonstrukcyjnych.

Aparat ten pozwala na wykonywanie pełnego zakresu badań, łączy wysoką jakość obrazowania oraz ograniczenie dawki promieniowania otrzymywanej przez pacjenta.

Do zadań Pracowni RTG należy:

 • wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu diagnostyki obrazowej:
   • zdjęcia przeglądowe klatki piersiowej,
   • zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej,
   • zdjęcia kostne (w pełnym zakresie),
   • badania z zastosowaniem środków kontrastowych,
   • zdjęcia klatki piersiowej z oceną sylwetki serca,
   • badanie przełyku, żołądka, dwunastnicy.

Organizacja pracy:

 • udzielanie świadczeń jest realizowane 5 dni w tygodniu, soboty, niedzielę i dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy na wezwanie w pilnych przypadkach,
 • w pracowni wykonywane są badania RTG dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych,
 • badania są wykonywane na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania od lekarza POZ lub lekarza specjalisty,
 • do skierowania należy dołączyć poprzednie badanie RTG,
 • rejestracja pracowni czynna jest w dni powszednie, od 8.00 do 15.30,
 • badania pacjentów ambulatoryjnych wykonywane są w dni powszednie, od 8.00 do 18.00,
 • na badanie pacjent jest wzywany przez technika,
 • wyniki badań (zdjęcie i opis) są do odbioru w rejestracji pracowni, w dni powszednie od 8.00 do 18.00. Wyniki można odbierać osobiście lub po okazaniu pisemnego upoważnienia.


Do zadań Pracowni USG należy:

 • wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu ultrasonografii:
   • jamy brzusznej,
   • tarczycy,
   • piersi,
   • powłok brzusznych,
   • jąder,
   • przezciemiączkowe u noworodków,
   • dołów podkolanowych,
   • opłucnej,
   • szyi,
   • gruczołu krokowego,
   • pachy,
   • węzłów chłonnych,
   • tkanek miękkich.

Organizacja pracy:

 • w pracowni wykonywane są badania USG dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych, na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania,
 • rejestracja i odbiór wyników badań j/w.