Pracownie

Centralna Sterylizatornia

Kontakt 542308661

Koordynator Centralnej Sterylizatorni-Iwona Grabowska


Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy zabezpieczenie szpitali,poradni,gabinetów w sterylne narzędzia,materiały opatrunkowe i bieliznę operacyjną.

Wyposażeni jesteśmy w nowoczesne urządzenia,które umożliwiają prawidłową dezynfekcję,mycie i sterylizację.Dysponujemy 3 sterylizatorami przelotowymi do sterylizacji wysokotemperaturowej oraz2 myjniami-dezynfektorami przelotowymi.

W Centralnej Sterylizatorni są trzy strefy:

-brudna(tj.przyjmowanie,sortowanie,mycie,dezynfekcja narzędzi)

-czysta(tj.kontrola czystości sprzętu,kompletowanie,konserwacja,pakowanie zestawów)

-sterylna(wyładunek wysterylizowanych materiałów,magazynowanie oraz ekspedycja)

Centralna Sterylizatornia świadczy usługi na rzecz jednostek organizacyjnych szpitala oraz kontrahentów zewnętrznych.Proces sterylizacji jest monitorowany wskażnikami fizycznymi,chemicznymi i biologicznymi.Wyniki kontroli są przechowywane i archiwizowane.Zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników C.S.w przestrzeganiu przepisów ,wytycznych i procedur wewnętrznych daję gwarancję wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych,co znacznie zmiejsza ryzyko zakażeń podczas zabiegów.Gwarantujemy terminowe i rzetelne realizowanie zleceń.