Pracownie

Centralna Sterylizacja

Kontakt 542308661

Koordynator Centralnej Sterylizacji - Iwona Grabowska


Do zadań Centralnej Sterylizacji należy zabezpieczenie szpitali ,poradni, gabinetów w sterylne narzędzia, materiały opatrunkowe i bieliznę operacyjną.

Wyposażeni jesteśmy w nowoczesne urządzenia, które umożliwiają prawidłową dezynfekcję, mycie i sterylizację. Dysponujemy 3 sterylizatorami przelotowymi do sterylizacji wysokotemperaturowej oraz2 myjniami-dezynfektorami przelotowymi.

W Centralnej Sterylizacji są trzy strefy:

- brudna(tj. przyjmowanie, sortowanie, mycie, dezynfekcja narzędzi)

-czysta(tj. kontrola czystości sprzętu, kompletowanie, konserwacja, pakowanie zestawów)

-sterylna(wyładunek wysterylizowanych materiałów, magazynowanie oraz ekspedycja)

Centralna Sterylizacja świadczy usługi na rzecz jednostek organizacyjnych szpitala oraz kontrahentów zewnętrznych. Proces sterylizacji jest monitorowany wskaźnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Wyniki kontroli są przechowywane i archiwizowane. Zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników C.S. w przestrzeganiu przepisów, wytycznych i procedur wewnętrznych daję gwarancję wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych, co znacznie zmniejsza ryzyko zakażeń podczas zabiegów. Gwarantujemy terminowe i rzetelne realizowanie zleceń.