Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie

ul. 3 Maja 2; 87 - 500 Rypin

+48 54 230 87 00

sekretariat@spzozrypin.pl

Adres skrytki ESP na ePUAP: /SPZOZRypin/domyslna


Dyrektor: Anna Wilkanowska

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych: lek. Marek Bruzdowicz


Godziny urzędowania Dyrekcji szpitala: w dni robocze: 7.25 - 15.00

Godziny urzędowania administracji: w dni robocze : 7.25 - 15.00

Uwaga: wszelkie informacje dotyczące spraw administracyjnych należy kierować tylko i wyłącznie w w/w godzinach .


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych - pobierz

Karolina Krzeszewska – Inspektor Ochrony Danych

tel. +48 54 230 87 28

email : karolina.krzeszewska@spzozrypin.pl

Numery kontaktowe

Przychodnia przy Szpitalu
Poradnia ogólna 54 230 8600
Poradnia Medycyny Pracy 54 230 8613
Poradnia K 54 230 8633
Poradnia Ogólna dziecięca 54 230 8601
Poradnia Pulmunologiczna 54 230 8611
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA
Pielęgniarki 54 230 8701
Poradnia Chirurgiczna
Rejestracja 54 230 8709
Gabinet Lekarski 54 230 8710
Administracja
Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego 54 230 8711
Księgowość Finansowa 54 230 8712
Kasa 54 230 8713
Dział Rozliczeń Medycznych 54 230 8714
Inwentaryzacja, Żywienie 54 230 8715
Księgowość Materiałowa 54 230 8716
Statystyka 54 230 8717
Dział Metodyczno Organizacyjny 54 230 8718
BHP 54 230 8719
Zaopatrzenie 54 230 8723
Kierownik Techn.- Adm. 54 230 8722
Przetargi 54 230 8723
Kierownik Kadr 54 230 8724
Kadry 54 230 8725
Sekretariat Dyrektora 54 230 8728
Fax Sekretariat Dyrektora 54 230 8729
Inspektor Ochrony Danych
karolina.krzeszewska@spzozrypin.pl 54 230 87 28
Izba Przyjęć
Izba Przyjęć 54 230 8730
Izba Przyjęć 2 54 230 8731
Fax Izba Przyjęć 54 230 8732
Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Noworodkowym
Lekarze 54 230 8737
Pielęgniarki 54 230 8736
Pracownie RTG
Rejestracja 54 230 8740
USG 54 230 8743
Tomograf 54 230 8740
Mammografia 54 230 8745
Laboratorium
Kierownik 54 230 8746
Pracownie 54 230 8747
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej
Pielęgniarki 54 230 8750
Lekarze 54 230 8752
Punkt Pielęgniarski 54 230 8753
Korytarz 54 230 8754
Blok Operacyjny
Dyżurka Pielęgniarek 54 230 8770
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dyżurka Pielęgniarek 54 230 8775
Pracownia Endoskopowa
Pracownia Endoskopowa 54 230 8749
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym
Pielęgniarki 54 230 8780
Lekarze 54 230 8782
Korytarz 54 230 8783
Sekretariat 54 230 8784
Sala R 54 230 8786
Echo Serca 54 230 8788
Oddział Noworodkowy
Dyżurka Pielęgniarek 54 230 8789
Oddział Położniczo- Ginekologiczny
Korytarz 54 230 8763
Położne 54 230 8790
Oddziałowa 54 230 8791
Sekretariat 54 230 8792
Oddział Medycyny Paliatywnej
Pielęgniarki 54 230 8793
Lekarz 54 230 8794
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy
Pielęgniarki 54 230 8795
Pielęgniarki 54 230 8796
Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Pielęgniarki 54 230 8760
Lekarze 54 230 8763