Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie

ul. 3 Maja 2; 87 - 500 Rypin

+48 54 230 87 28

sekretariat@spzozrypin.pl

Adres skrytki ESP na ePUAP: /SPZOZRypin/domyslna


Dyrektor: Monika Tryniszewska - Skarżyńska

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych: lek. Marek Bruzdowicz


Godziny urzędowania Dyrekcji szpitala: w dni robocze: 7.25 - 15.00

Godziny urzędowania administracji: w dni robocze : 7.25 - 15.00

Uwaga: wszelkie informacje dotyczące spraw administracyjnych należy kierować tylko i wyłącznie w w/w godzinach .

tel. +48 54 230 87 28

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Karolina Krzeszewska – Inspektor Ochrony Danych

tel. +48 54 230 87 28

email : karolina.krzeszewska@spzozrypin.pl

Numery kontaktowe

Administracja
Sekretariat Dyrektora 54 230 8728
Fax Sekretariat Dyrektora 54 230 8729
Główny Księgowy 54 230 8711
Sekcja Ekonomiczna - księgowość 54 230 87 15
Sekcja Ekonomiczna (księgowość materiałowa) 54 230 8716
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac 54 230 8724
Sekcja Kadr i Płac 54 230 8725
Sekcja Ekonomiczna - księgowość Kasa 54 230 8712
Dział Organizacji i Nadzoru, Sekcja Rozliczeń Medycznych 54 230 8718
Dział Organizacji i Nadzoru, Sekcja Statystyki Medycznej 54 230 8717
Kierownik Działu Techniczno - Organizacyjnego 54 230 8722
Inspektor BHP, P/POŻ i OC 54 230 8719
Żywienie 54 230 8715
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 54 230 8723
Przychodnia przy Szpitalu
Poradnia ogólna 54 230 8600
Poradnia Medycyny Pracy 54 230 8613
Poradnia K 54 230 8633
Poradnia Ogólna dziecięca 54 230 8601
Poradnia Pulmunologiczna 54 230 8611
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA
Pielęgniarki 54 230 8701, 54 230 8702
Poradnia Chirurgiczna
Rejestracja 54 230 8709
Gabinet Lekarski 54 230 8710
Inspektor Ochrony Danych
karolina.krzeszewska@spzozrypin.pl 54 230 87 28
Izba Przyjęć
Izba Przyjęć 54 230 8730
Izba Przyjęć 2 54 230 8731
Fax Izba Przyjęć 54 230 8732
Oddział Pediatryczny
Lekarze 54 230 8737
Oddział Pediatryczny
Pielęgniarki 54 230 8736
Pracownie RTG
Rejestracja 54 230 8740
USG 54 230 8743
Tomograf 54 230 8740
Mammografia 54 230 8745
Laboratorium
Kierownik 54 230 8746
Pracownie 54 230 8747
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej
Pielęgniarki 54 230 8750
Lekarze 54 230 8752
Punkt Pielęgniarski 54 230 8753
Korytarz 54 230 8754
Blok Operacyjny
Dyżurka Pielęgniarek 54 230 8770
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dyżurka Pielęgniarek 54 230 8775
Pracownia Endoskopowa
Pracownia Endoskopowa 54 230 8749
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym
Pielęgniarki 54 230 8780
Lekarze 54 230 8782
Korytarz 54 230 8783
Sekretariat 54 230 8784
Sala R 54 230 8786
Echo Serca 54 230 8788
Oddział Medycyny Paliatywnej
Pielęgniarki 54 230 8793
Lekarz 54 230 8794
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy
Pielęgniarki 54 230 8795
Pielęgniarki 54 230 8796
Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Pielęgniarki 54 230 8790
Lekarze 54 230 8790