Oferty Pracy


24.05.2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie zatrudni:

- lekarza specjalistę dermatologii i wenerologii w Poradni Dermatologicznej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail: magdalena.kurtyka@spzozrypin.pl lub 54 23 08 724.

14.04.2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie poszukuje kandydata na stanowisko:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie poszukuje kandydata na stanowisko:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie poszukuje kandydata na stanowisko:

14.02.2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie poszukuje kandydata na stanowisko:

12.01.2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie poszukuje kandydata na stanowisko:

 • Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego;
 • Pielęgniarka Naczelna;
 • Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego;
 • Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Medycyny Paliatywnej;
 • Przełożona Pielęgniarek Przychodni „Przy Szpitalu”, NPL.
 • OGLOSZENIE.docx

15.12.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie poszukuje kandydata na stanowisko lekarza w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologicznym:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie poszukuje kandydata na stanowisko lekarza w Oddziale Pediatrycznym:

18.10.2022r

Ogłoszenie o wyborze Ratownika Medycznego w zespołach ratownictwa medycznego, w zespołach wyjazdowego ratownictwa medycznego i Izby Przyjęć z dnia 12.06.2022r

Ogłoszenie o wyborze Lekarza Radiologa z dnia 14.06.2022r

Ogłoszenie o wyborze Lekarza Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Wyjazdowej Opiece Zdrowotnej z dnia 14.06.2022r

Ogłoszenie o wyborze Lekarza w Poradni Dziecięcej POZ z dnia 12.05.2022

12.10.2022r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie poszukuje kandydata na stanowisko lekarza w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologicznym:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarki:

12.09.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie poszukuje kandydata na stanowisko ratownika medycznego:

 • 12.09.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie poszukuje kandydata na stanowisko ratownika medycznego w Izbie Przyjęć:

 • 29.07.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie poszukuje kandydata na stanowisko:

KSIĘGOWA:

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH • Ogłoszenie o wyborze do Konkursu na Lekarza Pediatrę w Poradni Dziecięcej z 12.05.2022 r.
 • Ogłoszenie o wyborze
 • Ogłoszenie - 14.06.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarza radiologa.

 • Ogłoszenie - 14.06.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarza nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej.

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie - 12.05.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarza pediatry w poradni dziecięcej POZ.

Pliki do pobrania:


 • Ogłoszenie - 12.05.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie zatrudni:

- lekarza specjalistę chorób wewnętrznych lub lekarza chcącego rozpocząć specjalizację w tej dziedzinie;

- Kierownika Apteki Szpitalnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail: magdalena.kurtyka@spzozrypin.pl lub 54 23 08 724.


 • Ogłoszenie - 15.04.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownika medycznego w Izbie Przyjęć.

Pliki do pobrania:


 • Ogłoszenie - 25.03.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie zatrudni:

- lekarza specjalistę chorób wewnętrznych lub lekarza chcącego rozpocząć specjalizację w tej dziedzinie;

- lekarza POZ Nocnej i Świątecznej opieki zdrowotnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail: magdalena.kurtyka@spzozrypin.pl lub 54 23 08 724.


 • Ogłoszenie -16.12.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarze, lekarze stomatolodzy, pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, psycholodzy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

Pliki do pobrania:


 • Ogłoszenie -17.09.2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie zatrudni:

- Lekarzy internistów,

- Lekarzy Medycyny Rodzinnej,

- Lekarza Anestezjologa,

- Pielęgniarki,

- Opiekunki medyczne,

- Elektryka z uprawnieniami,

- Diagnostę laboratoryjnego.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

Kontakt: sekretariat@spzozrypin.pl

Dział Kadr: 54 23 08 724

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W związku z tym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Rypinie informuje, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Rypinie, z siedzibą przy, ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin, zwany dalej „Administratorem”.

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Karolina Krzeszewska, mail: karolina.krzeszewska@spzozrypin.pl.

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie przepisów Kodeksu – zgodnie z art. 6 ust.1 lit a, b i c Rozporządzenia.

4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy SPZOZ w Rypinie przeprowadzający proces rekrutacji.

5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesięcy.

6)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie zgodnie
z przepisami Rozporządzenia.

7)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)Pan/Pani nie jest zobowiązana do podania danych osobowych, lecz ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy po przeprowadzeniu procesu rekrutacji i w wypadku braku ich podania nie będzie możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy

9)Pani/Pana dane nie będą poddane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, "w tym profilowaniu".

10)Administrator nieplanuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11)Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).