Pracownie

Laboratorium Analityczne

Laboratorium analityczne SPZOZ w Rypinie świadczy usługi w zakresie:

Kierownik Laboratorium mgr Beata Wasielewska

– biochemia kliniczna
– analityka ogólna
– hematologia
– immunologia
– koagulologia (badania układu krzepnięcia)
– serologia


Wykonuje badania dla potrzeb oddziałów szpitalnych i poradni ogólnej ,poradni dziecięcej, poradni specjalistycznych oraz jednostek które mają podpisaną umowę z SPZOZ w Rypinie. Pacjenci są przyjmowani na podstawie zlecenia lekarskiego . Wykonujemy również badania płatne (z prywatnych gabinetów lekarskich i na życzenie pacjenta).

Punkt pobrań czynny jest w dni robocze w godzinach 7.00 -10.00

Laboratorium uczestniczy w programach kontroli jakości prowadzonym przez :
– Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
– Stand Lab
– Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Telefony : 54-230-87-47 (laboratorium)
54-230-87-48 (serologia)
54-230-87-46 (kierownik )