Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej

Ordynator: lek. med. Jarosław Czemeżyński

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Marzenna Marchlewska


Numery telefonów:

Gabinet ordynatora: 54 - 230-87-51

Gabinet lekarski: 54 - 230-87-52

Sekretariat:54 - 230-87-55

Dyżurka pielęgniarska: 54 - 230-87-50

Oddział chirurgii Ogólnej i Urazowej zlokalizowany na I piętrze w pobliżu Bloku Operacyjnego z 45 łóżkami dla pacjentów, salą intensywnego nadzoru, salami pooperacyjnymi i pracownia endoskopową

W Oddziale operacyjnie leczeni są Pacjenci w trybie planowym oraz trybie nagłym.

Chirurgiczne leczenie pacjentów w stanach nagłych odbywa się na podstawie kwalifikacji w warunkach Szpitalnej Izby Przyjęć przez lekarzy pełniących całodobowe dyżury.

Oddział Chirurgii Ogólnej funkcjonuje dla zapewnienia trzech podstawowych zadań stanowiących filary jego działalności.

1.Zabezpieczenie świadczeń chirurgicznych w trybie planowym dla mieszkańców Powiatu Rypińskiego

W Oddziale wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, w tym chirurgiczne leczenie chorób przewodu pokarmowego (jelita grubego i cienkiego, żołądka, wyrostka robaczkowego), pęcherzyka żółciowego, żył obwodowych i tarczycy. Ponadto wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii proktologicznej oraz, a także operacje wodniaków jąder, żylaków kończyn dolnych, nowotworów tkanki podskórnej i skóry. Podejmujemy się również wykonania przetok odżywczych sposobem endoskopowym (typu PEG) i operacyjnym.

2.Zabezpieczenie usług chirurgicznych w trybie pilnym (tzw. „ostry dyżur”) dla mieszkańców Powiatu Rypińskiego i turystów przebywających na pojezierzu Brodnickim

Świadczenia te obok typowych zabiegów chirurgii ogólnej uzupełnione są procedurami chirurgii urazowej takimi jak: zaopatrzenie ran, zwichnięć i skręceń stawów, diagnostyka i ewentualne zaopatrzenie złamań kości obwodowych czy pomoc w przypadkach oparzeń, ukąszeń i infekcji tkanek miękkich.

3.Chirurgia Urazowa / Ortopedia

Wykonujemy artroskopie stawu kolanowego i stawu barkowego.

4.Chirurgia Naczyniowa

Chirurgia żylaków kończyn dolnych, diagnostyka i leczenie operacyjne niedokrwienia kończyn dolnych.

Do dyspozycji Oddziału jest pracownia endoskopowa znajdująca się na terenie Szpitala.

Przeprowadzamy badania endoskopowe, kolonoskopie i gastroskopie.

Oddział korzysta z dwóch nowocześnie wyposażonych sal operacyjnych.

Oddział zapewnia całodobowy dostęp do świadczeń medycznych.

Poza działalnością leczniczą Oddział prowadzi również działalność edukacyjną i naukową.

ZALECENIA DLA PACJENTA, KTÓRY ZGŁASZA SIĘ NA KWALIFIKACJĘ LUB PLANOWY ZABIEG:

Kwalifikacje do zabiegu:

Kwalifikacje chorych odbywają się na podstawie badania i rozmowy z chorym w środy od 11:00 do 13:00, z tego powodu konieczne jest aby chory obecny był na kwalifikacji osobiście. Wskazane jest posiadanie dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych badań obrazowych (z płytami CD zawierającymi dokumentację badań RTG, TK czy MRI), poprzednich pobytów w szpitalu lub historii leczenia ambulatoryjnego i przyjmowanych leków. Zgodnie z wymogami NFZ pacjent podczas kwalifikacji do zabiegu powinien posiadać skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza rodzinnego, które pozostaje w szpitalu na czas oczekiwania na zabieg.

Przyjęcia planowe:

Przyjęcia do zabiegów planowych odbywają się od godziny 10:00 do godziny 13:00 w Izbie Przyjęć.

Pacjent zgłaszający się do Szpitala na zabieg planowany powinien wziąć ze sobą:

posiadane wyniki badań (w tym konieczne:oznaczenie grupy krwi, morfologia, wskaźnik protrombinowy - INR, APPT), opisy konsultacji dotyczących stanu zdrowia Pacjenta (odbytych przed przyjęciem do Oddziału Chirurgii), karty informacyjne z przebytych hospitalizacji i zabiegach operacyjnych,

informacje o lekach, które Pacjent przyjmuje na stałe,

leki, które Pacjent przyjmuje,

numer PESEL oraz NIP własny i zakładu pracy (niezbędne do wystawienia zwolnienia),

bandaże elastyczne 15cm,

woda mineralna niegazowana,

w przypadku operacji żylaków kończyny dolnej: pończochy przeciwżylakowe (II° ucisku) na miarę.

Szczepienia przeciw żółtaczce zakaźnej typu B nie są wymagane. Pacjent powinien jednak rozważyć ich wykonanie we własnym zakresie, jeśli nie był poddawany szczepieniu w poprzednich latach.

Pacjent powinien wiedzieć o:

· zaprzestaniu jeśli to możliwe na 10 dni przed planowanym zabiegiem (po konsultacji z lekarzem prowadzącym) przyjmowania leków typu: Acard, Polocard, Polopiryna; lub zmniejszeniu dawki tych leków (np. Acard z 150 na 75 mg/dziennie),

· przyjmowaniu, jeśli jest to konieczne (po uprzedniej konsultacji z lekarzem rodzinnym), leków przeciwkrzepliwych w postaci zastrzyków podskórnych (Fraxiparine, Fragmin, Clexane) jako zamienników pochodnych acenokumarolu (np. Sintrom),

· zaprzestaniu na 14 dni przed planowanym zabiegiem (po konsultacji z lekarzem prowadzącym) przyjmowania lub zamianie na inne leków typu: Ticlo, Aclotin, Ifadipin, Clopidogrel, Sintrom, Synocumar.