Oddziały

Blok operacyjny

Kierownik bloku operacyjnego : Urszula Grudzińska - lekarz anestezjolog
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Pielęgniarstwa Jolanta Siwek


Blok operacyjny jest usytuowany na pierwszym piętrze szpitala i ma bezpośrednie połączenie z oddziałem intensywnej terapii. W skład bloku wchodzą dwie sale operacyjne : chirurgiczna oraz ginekologiczna. Na sali chirurgicznej przeprowadzone są dodatkowo w wybrane dni tygodnia zabiegi ortopedyczne. Sala ciec cesarskich znajduje się się na trzecim piętrze w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału położniczego. Sale operacyjne wyposażone w są w aparaty do znieczulenia ogólnego spełniające standardy zgodne z aktualnymi wytycznymi obowiązującymi w anestezjologii oraz pompy infuzyjne. Stoły operacyjne na bloku operacyjnym są wielofunkcyjne pozwalają na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego i znieczulenia w dowolnej pozycji pacjenta oraz zgodnie z wymaganiami operatora.Blok operacyjny posiada również urządzenia klimatyzacyjne pozwalające na utrzymanie optymalnej temperatury dla pracy personelu.

Zakres wykonywanych zabiegów :
Zabiegi przeprowadzane na bloku operacyjnym odpowiadają wymogom oraz referencyjności szpitala powiatowego. Zakres zabiegów rozszerzony jest w wybranych dniach tygodnia o zabiegi artroskopowe i inne operacje ortopedyczne z wyłączeniem endoprotetyki. Wyposażenie bloku operacyjnego pozwala również na przeprowadzanie zabiegów laparoskopowych.


Personel:
- 2 lekarzy anestezjologów pracujących na stale oraz czterech lekarzy anestezjologów uzupełniających prace w ramach dyżurów lekarskich.
- 6 pielęgniarek instrumentacyjnych