Oddziały

Oddział Medycyny Paliatywnej

Koordynator Oddziału: lek. med. Roman Bytner
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata Chojnacka


Oddział Medycyny Paliatywnej prowadzi leczenie objawowe pacjentów z chorobami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Oddział nie prowadzi leczenia onkologicznego.

Aktualnie dysponujemy 10 łóżkami na 4 salach chorych oraz salą rehabilitacyjną.

Świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnejfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia . Pobyt pacjenta ubezpieczonego jest bezpłatny. Aktualna umowa obejmuje203 osobodoby w miesiącu co odpowiada średniemu obłożeniu 6,75 łóżka . W przypadku braku miejsc chory wpisywany jest na listę oczekujących.

Warunkiem realizacji świadczenia jest:

  • przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
  • wskazanie medyczne, w szczególności choroba pacjenta , która nie rokuje nadziei na wyleczenie i zawarta jest na poniższym wykazie

W przypadku chorych z innymi schorzeniami , wymagających całodobowej opieki , mogą ulegać się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.