Programy unijne


SP ZOZ w Rypinie zrealizował ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 Oś.3 Rozwój infrastruktury społecznej. Dz. 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej następujące projekty:


1) Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Rypinie w celu dostosowania do wymogów programu dostosowawczego oraz do zakupu sprzętu medycznego

wartość projektu - 10 612 568,36 zł

dofinansowanie - 5 533 209,00 zł


2) Nowa jakość usług - Oddział Rehabilitacji w SP ZOZ w Rypinie

wartość projektu - 3 532 393, 95 zł

dofinansowanie - 2 260 497,88 zł


3) Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie

wartość projektu - 2 574 112,58 zł

dofinansowanie - 1 664 580,82 zł