Przetargi

Plan Zamówień Publicznych na 2017 - pobierz

OBSŁUGA ROZLICZEŃ KONTRAKTOW ZAWARTYCH Z NARODOWYM fUNDUSZEM zDROWIA

 • Numer przetargu: ZP/PN-24/2017
 • Data publikacji: 13.12.2017
 • Termin składania ofert: 21.12.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Obsługa rozliczeń kontraktów zawartych z Narowodowym Funduszem Zdowia

 • Numer przetargu: ZP/PN -23 /2017
 • Data publikacji: 05.12.2017
 • Termin składania ofert: 13.12.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Dostawa implantów do rekonstrucji ACL, Zestaw do zespoleń złamań ręki, Protezy stawu, Trymery do golenia pacjenta

 • Numer przetargu: ZP/PN - 22/2017
 • Data publikacji: 04.12.2017
 • Termin składania ofert: 12.12.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Dostawa trzech ambulansów medycznych w formie leasingu finansowego

 • Numer przetargu: ZP/PN - 20/2017
 • Data publikacji: 17.11.2017
 • Termin składania ofert: 27.11.2017
 • Wadium: Wadium jest wymagane

Dostawa odczynników laboratoryjnych, dzierżawa analizatorów laboratoryjnych

 • Numer przetargu: ZP/PN - 21/2017
 • Data publikacji: 17.11.2017
 • Termin składania ofert: 27.11.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Dostawa implantów do rekonstrukcji ACL , implantów – metalowe głowy, obłożeń, trymerów do golenia, opatrunków po protezach, systemu do szycia łąkotki,

 • Numer przetargu: ZP/PN -18/2017
 • Data publikacji: 08.11.2017
 • Termin składania ofert: 16.11.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Dostawa trzech ambulansów medycznych w formie leasingu finansowego

 • Numer przetargu: ZP/PN - 17/2017
 • Data publikacji: 31.10.2017
 • Termin składania ofert: 14.11.2017
 • Wadium: Wadium jest wymagane

Dostawa opatrunkow z podziałem na 6 pakietów

 • Numer przetargu: ZP/PN -9/2017
 • Data publikacji: 31.07.2017
 • Termin składania ofert: 08.08.2017
 • Wadium: Wadium nie jest wymagane

Dostawa narzędzi ortopedycznych i chirurgicznych z podziałem na 2 pakiety z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego i użyczeniem instrumentarium

 • Numer przetargu: ZP/PN-8/2017
 • Data publikacji: 24.07.2017
 • Termin składania ofert: 01.08.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Zakup sprzętu jedorazowego użytku z podziałem na 18 pakietów

 • Numer przetargu: ZP/PN-7/2017
 • Data publikacji: 26.06.2017
 • Termin składania ofert: 05.07.2017
 • Wadium: Zamawiajacy nie wymaga wadium

Usługa w zakresie opisywania badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb SP ZOZ Rypin

 • Numer przetargu: ZP/PN -6/2017
 • Data publikacji: 14.06.2017
 • Termin składania ofert: 22.06.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Dostawa myjni- dezynfektora do centralnej sterylizatorni

 • Numer przetargu: PN - 1/2017
 • Data publikacji: 19.05.2017
 • Termin składania ofert: 21.06.2017
 • Wadium:

Usluga kompleksowego specjalistycznego sprzatania

 • Numer przetargu: ZP/PN – 5/2017
 • Data publikacji: 28.04.2017
 • Termin składania ofert: 14.06.2017
 • Wadium:

Zakup sprzetu medycznego dla celow opieki koordynowanej

 • Numer przetargu: ZP/PN – 4/2017
 • Data publikacji: 27.04.2017
 • Termin składania ofert: 23.04.2017
 • Wadium:

Dostawa leków II

 • Numer przetargu: ZP/PN – 3/2017
 • Data publikacji: 27.04.2017
 • Termin składania ofert: 30.04.2017
 • Wadium:

Dostawa leków

 • Numer przetargu: ZP/PN – 2/2017
 • Data publikacji: 18.05.2016
 • Termin składania ofert: 30.04.2017
 • Wadium: