Przetargi i zapytania ofertowe

Plan Zamówień Publicznych na 2017 - pobierz

Zakup wózka zabiegowego mobilnego na potrzeby Oddziału Dziecięcego ZAPYTANIE OFERTOWE

 • Numer przetargu: ZO/ 6 - 2018
 • Data publikacji: 09.03.2018
 • Termin składania ofert: 23.03.2018
 • Wadium: BRAK

Zakup sprzętu medycznego dla celow opieki koordynowanej w SP ZOZ w Rypinie

 • Numer przetargu: ZP/PN - 6/2018
 • Data publikacji: 07.03.2018
 • Termin składania ofert: 20.03.2018
 • Wadium: Nie jest wymagane

Usługi w zakresie opisywania badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb SP ZOZ w Rypinie

 • Numer przetargu: ZP/PN - 7/2018
 • Data publikacji: 07.03.2018
 • Termin składania ofert: 19.03.2018
 • Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Zaprojektuj i wybuduj dla zadania: Modernizacja Energetyczna Szpitala Powiatowego w Rypinie

 • Numer przetargu: ZP/PN -5/2018
 • Data publikacji: 28.02.2018
 • Termin składania ofert: 21.03.2018
 • Wadium: Nie jest wymagane

Zakup kamer i mebli na potrzeby Oddziału Dziecięcego - ZAPYTANIE OFERTOWE

 • Numer przetargu: Zapytanie ofertowe nr 5/2018
 • Data publikacji: 08.02.2018
 • Termin składania ofert: 13.02.2018
 • Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Zakup sprzętu medycznego dla celów opieki koordynowanej w SP ZOZ w Rypinie

 • Numer przetargu: ZP/PN -4/2018
 • Data publikacji: 07.02.2018
 • Termin składania ofert: 15.02.2018
 • Wadium: Nie jest wymagane

Dostawa leków z podziałem na 10 pakietów asortymentowych

 • Numer przetargu: ZP/PN -3/2018
 • Data publikacji: 02.02.2018
 • Termin składania ofert: 12.02.2018
 • Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Dostawa protez barkowych

 • Numer przetargu: ZP/PN -2/2018
 • Data publikacji: 16.01.2018
 • Termin składania ofert: 24.01.2018
 • Wadium: Nie jest wymagane

Dostawa dla potrzeb ortopedii: 1) Napęd do chirurgii urazowej i ortopedii, 2 ) Materiał kosciozastępczy

 • Numer przetargu: ZP/PN -1/2018
 • Data publikacji: 10.01.2018
 • Termin składania ofert: 18.01.2018
 • Wadium: Nie jest wymagane

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w SP ZOZ w Rypinie

 • Numer przetargu:
 • Data publikacji: 28.12.2017
 • Termin składania ofert: 05.01.2018
 • Wadium:

OBSŁUGA ROZLICZEŃ KONTRAKTOW ZAWARTYCH Z NARODOWYM fUNDUSZEM zDROWIA

 • Numer przetargu: ZP/PN-24/2017
 • Data publikacji: 13.12.2017
 • Termin składania ofert: 21.12.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Obsługa rozliczeń kontraktów zawartych z Narowodowym Funduszem Zdowia

 • Numer przetargu: ZP/PN -23 /2017
 • Data publikacji: 05.12.2017
 • Termin składania ofert: 13.12.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Dostawa implantów do rekonstrucji ACL, Zestaw do zespoleń złamań ręki, Protezy stawu, Trymery do golenia pacjenta

 • Numer przetargu: ZP/PN - 22/2017
 • Data publikacji: 04.12.2017
 • Termin składania ofert: 12.12.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Dostawa trzech ambulansów medycznych w formie leasingu finansowego

 • Numer przetargu: ZP/PN - 20/2017
 • Data publikacji: 17.11.2017
 • Termin składania ofert: 27.11.2017
 • Wadium: Wadium jest wymagane

Dostawa odczynników laboratoryjnych, dzierżawa analizatorów laboratoryjnych

 • Numer przetargu: ZP/PN - 21/2017
 • Data publikacji: 17.11.2017
 • Termin składania ofert: 27.11.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Dostawa trzech ambulansów medycznych w formie leasingu finansowego

 • Numer przetargu: ZP/PN - 17/2017
 • Data publikacji: 31.10.2017
 • Termin składania ofert: 14.11.2017
 • Wadium: Wadium jest wymagane

Dostawa opatrunkow z podziałem na 6 pakietów

 • Numer przetargu: ZP/PN -9/2017
 • Data publikacji: 31.07.2017
 • Termin składania ofert: 08.08.2017
 • Wadium: Wadium nie jest wymagane

Dostawa narzędzi ortopedycznych i chirurgicznych z podziałem na 2 pakiety z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego i użyczeniem instrumentarium

 • Numer przetargu: ZP/PN-8/2017
 • Data publikacji: 24.07.2017
 • Termin składania ofert: 01.08.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Zakup sprzętu jedorazowego użytku z podziałem na 18 pakietów

 • Numer przetargu: ZP/PN-7/2017
 • Data publikacji: 26.06.2017
 • Termin składania ofert: 05.07.2017
 • Wadium: Zamawiajacy nie wymaga wadium

Usługa w zakresie opisywania badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb SP ZOZ Rypin

 • Numer przetargu: ZP/PN -6/2017
 • Data publikacji: 14.06.2017
 • Termin składania ofert: 22.06.2017
 • Wadium: Nie jest wymagane

Dostawa myjni- dezynfektora do centralnej sterylizatorni

 • Numer przetargu: PN - 1/2017
 • Data publikacji: 19.05.2017
 • Termin składania ofert: 21.06.2017
 • Wadium:

Usluga kompleksowego specjalistycznego sprzatania

 • Numer przetargu: ZP/PN – 5/2017
 • Data publikacji: 28.04.2017
 • Termin składania ofert: 14.06.2017
 • Wadium:

Zakup sprzetu medycznego dla celow opieki koordynowanej

 • Numer przetargu: ZP/PN – 4/2017
 • Data publikacji: 27.04.2017
 • Termin składania ofert: 23.04.2017
 • Wadium:

Dostawa leków II

 • Numer przetargu: ZP/PN – 3/2017
 • Data publikacji: 27.04.2017
 • Termin składania ofert: 30.04.2017
 • Wadium:

Dostawa leków

 • Numer przetargu: ZP/PN – 2/2017
 • Data publikacji: 18.05.2016
 • Termin składania ofert: 30.04.2017
 • Wadium: