Oddziały

Izba Przyjęć

KOORDYNATOR ODDZIAŁU: lek. med. Wieńczysław Zdaniewicz
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Jolanta Brzuszkiewicz


Przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego odbywa się w Izbie przyjęć
Zadania Izby Przyjęć w zakresie przyjęć planowych:

  • badanie lekarskie chorych zgłaszających się do szpitala,
  • przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,
  • udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w szpitalu, lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie.