Oddziały

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

Koordynator oddziału: lek. med. Roman Wasielewski
Pielęgniarka oddziałowa: Marianna Dąbrowska

 • 54 230 8780 Pielęgniarki
 • 54 230 8782 Lekarze
 • 54 230 8783 Korytarz
 • 54 230 8784 Sekretariat
 • 54 230 8786 Sala R
 • 54 230 8788 Echo serca

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym znajduje się na drugim piętrze głównego budynku szpitala, posiada 40 łóżek ogólnych i 5 łóżek na odcinku kardiologicznym oraz pracownię echokardiografii.

Działalność lecznicza i diagnostyczna Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym:


 • Schorzenia kardiologiczne
 • Schorzenia pulmonologiczne
 • Schorzenia gastrologiczne
 • Schorzenia układu moczowego
 • Schorzenia reumatologiczne
 • Schorzenia neurologiczne
 • Schorzenia hematologiczne
 • Schorzenia endokrynologiczne
 • Chorzy nieprzytomni po zatruciach środkami chemicznymi (leki, upojenie alkoholowe, itp.)

Do zadań Oddziału należy również prowadzenie stosownej dokumentacji medycznej w postaci ksiąg: zabiegowych, narkotyków, krwiolecznictwa, raportów lekarskich i pielęgniarskich.

Lekarze oddziału wykonują konsultacje internistyczne na zlecenie lekarzy dyżurnych innych oddziałów oraz dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu, jak również dla pacjentów ambulatoryjnych badania: echo serca, badanie holterowskie, EKG wysiłkowe.