Oddziały

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator oddziału: lek. med. Tomasz Gliński - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka koordynująca: pielęgniarka anestezjologiczna Bożena Górecka


Do najważniejszych zadań oddziału i personelu medycznego należy:

1. Przeprowadzanie znieczuleń oraz kwalifikacja chorych do zabiegów planowych oraz ostro-dyżurowych na bloku operacyjnym i sali cięć cesarskich

2. przeprowadzenie znieczuleń na terenie szpitala do krótkich zabiegów diagnostyczno- terapeutycznych w tym również znieczuleń do porodu naturalnego.

3. organizacja i prowadzenie kompleksowego postępowania reanimacyjnego na terenie szpitala,

4.prowadzenie intensywnego leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, z powodu zaburzeń oddychania i krążenia, chorych nieprzytomnych, chorych w stanach wstrząsu oraz współdziałanie z innymi komórkami w tym zakresie,

5. Uczestniczenie w leczeniu leczenia bólu ostrego i przewlekłego u chorych hospitalizowanych

6.współdziałanie w leczeniu powikłań pooperacyjnych, szkolenie lekarzy i średniego personelu medycznego w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,

7.współdziałanie z działem pomocy doraźnej w zakresie prawidłowego postępowania oraz właściwych form organizacyjnych pomocy doraźnej i reanimacyjnej,
8. Pełnienie dyżurów anestezjologicznych

3-łóżkowy oddział intensywnej terapii znajduje się na pierwszym piętrze szpitala i ma bezpośrednie połączenie z blokiem pooperacyjnym . Sala 2-łózkowa wyposażona jest w wysokiej klasy respiratory z aktualnie obowiązującymi opcjami wentylacyjnymi oraz w pompy infuzyjne i monitory z możliwością inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego. Sala 1-łóżkowa pozwala dodatkowo na izolacje pacjenta w przypadku wskazań epidemiologicznych .
Zadania oddziału realizowane są przy pomocy dwóch lekarzy anestezjologów przebywających na stałe , czterech lekarzy uzupełniających biorących aktywny udział w dyżurach na oddziału i bloku operacyjnego oraz personel pielęgniarski.
Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów oraz optymalizacje procesu leczenia odwiedziny w oddziale odbywają się wyłącznie za zgoda koordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego. Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez koordynatora oddziału w godzinach 9-13 ,a w godzinach popołudniowych przez lekarza dyżurnego.