Aktualności

SPZOZ w Rypinie przywraca odwiedziny we wszystkich oddziałach szpitalnych

SPZOZ w Rypinie przywraca odwiedziny we wszystkich oddziałach szpitalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie informuje, że z dniem 13.06.2021r.

przywraca odwiedziny we wszystkich oddziałach szpitalnych wg następującego porządku:

- oddział chirurgiczny codziennie w godzinach 12.00-14.00

- pozostałe oddziały szpitalne codziennie w godzinach 14.00-16.00

Odwiedziny będą odbywać się wg zasady 1 osoba odwiedzająca u jednego pacjenta. Wejście dla odwiedzających od strony parkingu przy Przychodni. Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie reżimu sanitarnego

(tj. dystans, maseczka, dezynfekcja rąk).

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów będzie można uzyskać zarówno telefonicznie jak też osobiście w godzinach odwiedzin. Wyjątek stanowi oddział wewnętrzny gdzie informacji lekarze będą udzielać

w godzinach od 10.00 do 12.00, natomiast w pozostałych godzinach będzie można uzyskać informacje dotyczące pacjentów tylko w stanie ciężkim bądź też nowoprzyjętych.

Telefony do kontaktu:

1. Oddział Wewnętrzny:54 230 87 85,

2. Oddział Chirurgiczny:54 230 87 52

3. Oddział Ortopedyczny:54 230 87 63

4. Oddział Pediatryczny:54 230 87 37

5. Oddział Rehabilitacyjny:54 230 86 53, 651

6. Oddział Paliatywny:54 230 87 94

7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:54 230 87 94