Oddziały

Nasze oddziały


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie jako podmiot leczniczy w swojej strukturze posiada:

1. Oddziały:

Izba Przyjęć - tel. 54 230 8730, 31

Oddział Pediatryczny - tel. 54 230 87 36

Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej - tel. 54 230 87 50

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - tel. 54 230 87 90

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym - tel. 54 230 87 85, 61

Oddział Medycyny Paliatywnej - tel. 54 230 87 94

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy- tel. 54 230 87 94

Oddział Rehabilitacyjny - tel. 54 230 86 53, 51

Oddział / Zespół Chirurgii Jednego Dnia - tel. 54 280 87 60

Blok Operacyjny - tel. 54 230 87 71

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - tel. 54 230 8775

2. Pracownie:

Pracownia Fizjoterapii - tel. 54 230 86 50

Pracownia RTG - tel. 54 230 87 40

Pracownia USG - tel. 54 230 87 43

Pracownia Tomografii Komputerowej - tel. 54 230 87 44

Pracownia Echokardiografii i Prób Wysiłkowych - tel. 54 230 87 88

Pracownia EKG - tel. 54 230 87 88

Pracownia Endoskopowa - tel. 54 230 87 49

3. Samodzielne Komórki Organizacyjne:

Apteka Szpitalna - tel. 54 230 86 60

Laboratorium Analityczne - tel. 54 230 87 47

Nocna i Świąteczna Opieka Ambulatoryjna - tel. 54 230 87 01, 54 230 87 02

Centralna Sterylizacja -tel. 54 230 86 61