Oddziały

Nasze oddziały

OGŁOSZENIE

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informujemy:

w celu uzyskania informacji dla osób upoważnionych o stanie zdrowia pacjentów przebywających w oddziałach, podaje się do wiadomości numery telefonów do kontaktu z gabinetami lekarskimi.

Oddział Dziecięcy - tel. 54 230 87 37

Oddział Chirurgiczny - tel. 54 230 87 52

Oddział Ortopedyczny - tel. 54 230 87 63

Oddział Wewnętrzny - tel. 54 230 87 85, 61

Oddział Noworodkowy - tel. 54 230 87 89

Oddział Położniczo-ginek. - tel. 54 230 87 62

Oddział Paliatywny - tel. 54 230 87 94

Zakład Opiekuńczo-Lecz. - tel. 54 230 87 94

Oddział Rehabilitacyjny - tel. 54 230 86 53, 51W skład Szpitala Powiatowego im. dr Franciszka Dłutka wchodzą następujące oddziały, pracownie i samodzielne komórki organizacyjne:


 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej,
 • Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Noworodkowym,
 • Oddział Położniczo- Ginekologiczny
 • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Oddział Chirurgii Jednego Dnia
 • Oddział Pomocy Doraźnej
 • Oddział Medycyny Paliatywnej
 • Zakład Opiekuńczo- Leczniczy
 • Blok Operacyjny
 • Izba Przyjęć
 • Laboratorium Analityczne
 • Pracownia RTG I USG
 • Pracownia TK
 • Pracownia Mammograficzna
 • Pracownia Endoskopowa
 • Pracownia Fizjoterapii i EKG
 • Apteka Szpitalna
 • Prosektorium