Programy

Realizowane programy


W chwili obecnej SPZOZ w Rypinie realizuje następujące programy:

  • Dobry posiłek w szpitalu