PRZYJACIELE SPZOZ RYPIN

PRZYJACIELE SPZOZ RYPIN


Wielkie serce klientów placówek pocztowych z Powiatu Rypińskiego

Fundacja „Inicjatywa” z Potęgowa reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Artura Gwoźdź wspólnie z Urzędem Pocztowym w Rypinie reprezentowanym przez Naczelnik Panią Janinę Sieradzką zorganizowała zbiórkę darów rzeczowych dla Oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

Urząd Pocztowy w Rypinie oraz jego placówki z terenu Powiatu Rypińskiego udostępniły przestrzeń na potrzeby zbiórki. Natomiast klienci poczty chętnie przekazywali na potrzeby małych pacjentów pediatrii dary rzeczowe. W ramach akcji zebrano między innymi książeczki, kolorowanki, kredki, zabawki, słodycze, które zasilą kącik zabaw na naszym oddziale.

W dniu 21 grudnia 2023 roku Pani Janina Sieradzka Naczelnik Urzędu Pocztowego w Rypinie wraz z pracownikami przekazała na ręce dyrektor Moniki Tryniszewskiej-Skarżyńskiej, koordynatora oddziału pediatrycznego lek. med. Krzysztofa Kuchty oraz pielęgniarki oddziałowej Katarzyny Barwińskiej zebrane dary rzeczowe. Data nie była przypadkowa. Okres przedświąteczny i jego atmosfera była okazją do podarowania tak wspaniałego prezentu.

Serdecznie dziękujemy za wspaniałą inicjatywę, chęć pomagania i wspierania szpitala w Rypinie. Dzięki akcji i przekazanym darom, pacjenci Oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie będą mogli choć na chwilę zapomnieć o chorobie.


W ramach akcji „Misie-Tulisie dzieciom” do rypińskich karetek trafiły Tadziki.

Przesympatyczne maskotki mające podnieść komfort psychiczny najmłodszych poszkodowanych w wypadkach i zdarzeniach medycznych.

Dziękujemy za własnoręcznie wykonane maskotki podopiecznym Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rypinie.


Miasto Rypin dofinansowało zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji SPZOZ Rypin

Szpital w Rypinie od 1 sierpnia 2023 r. przyjmuje pacjentów na rozbudowany Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Oddział powstał w ramach projektu pn.: ”Rozbudowa oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SPZOZ Rypin”. Prowadzenie robót budowlanych oraz doposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt medyczny umożliwiło uzyskanie poprawy efektywności i dostępności dla pacjentów. Ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym zakresie istniała olbrzymia potrzeba rozbudowy oddziału o kolejne 20 łóżek. Dodatkowo dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 60 000 zł, które szpital otrzymał z Miasta Rypin, na potrzeby oddziału rehabilitacji został zakupiony ARTROMOT- zmotoryzowana szyna do ćwiczeń barku (koszt 44.706,60 zł), LYMPHA TRON- aparat do terapii uciskowej ( koszt 15.325,00 zł).

W/w sprzęt podniesie poziom świadczonych usług medycznych oraz przyspieszy proces leczenia chorych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie dziękuje Burmistrzowi Pawłowi Grzybowskiemu oraz Radnym Rady Miasta Rypin za udzielone wsparcie finansowe na zakup Artromotu i Lympha tronu.


Gmina Rypin dofinansowała zakup spirometru dla Poradni Dziecięcej przy Przychodni Szpitalnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi medyczne, a także dbając o odpowiednią diagnostykę mieszkańców naszego powiatu i przyległych gmin zdecydował się rozszerzyć pakiet świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Poradni Dziecięcej przy Przychodni Szpitalnej.

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 15 000 zł, które szpital otrzymał z Gminy Rypin został zakupiony spirometr. Urządzenie znacznie przyspieszy oraz ułatwi proces leczenia chorych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie pragnie podziękować Wójtowi Januszowi Tyburskiemu oraz Radnym Rady Gminy za środki pieniężne przekazane na zakup spirometru.


Wózek transportowy dla potrzeb Izby Przyjęć

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 5000 zł, które szpital otrzymał z Gminy Brzuze został zakupiony wózek transportowy na potrzeby Izby Przyjęć. Urządzenie umożliwi bezpieczny oraz komfortowy transport chorego. Dzięki jego odpowiedniej konstrukcji personel ratujący życie może wykonywać na nim resuscytacje krążeniowo-oddechową w sposób nie zagrażający zdrowiu pacjenta oraz bez obaw o wytrzymałość sprzętu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie pragnie podziękować Wójtowi Janowi Koprowskiemu oraz Radzie Gminy za środki pieniężne przekazane na zakup wózka transportowego.
Aby móc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom oraz by na bierzaco korygować ewentualne niedociągnięcia pragniemy poznać Państwa opinię na temat oferowanych usług medycznych.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.