Aktualności

Informacja

Informacja
SPZOZ w Rypinie informuje o wykonaniu decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 28.12.2020, znak: DS.523.4081.2020ZS.JM. (Decyzja dotyczy wskazanych danych pacjentki W.L.)