Aktualności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie zaprasza pacjentów na zabiegi zaćmy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie zaprasza pacjentów na zabiegi zaćmy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie zaprasza pacjentów na zabiegi zaćmy.

Czas oczekiwania na zabieg od 01.01.2021 r. wynosi 3 m-ce.

Zapisy bez ograniczeń.

Gwarantujemy profesjonalną usługę medyczną oraz pełną opiekę nad pacjentami po zabiegu.

Zapraszamy.

Dyrekcja SPZOZ

Tel. do rejestracji: 54 230 8600-601, 54 230 8630