Polityka prywatności szpitala

Polityka prywatności


Pobierz załącznik w formacie PDF


POLITYKA JAKOŚCI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2000.

Cele jakościowe stojące przed naszą placówką to:

 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 • poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
 • dążenie do poprawy warunków pracy personelu,
 • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów opuszczających szpital,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających szpital,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju szpitala.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom szpitala oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom oraz ich rodzinom.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Szpitala.

Kierownictwo SP ZOZ w Rypinie zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

lek. med. Roman Wasielewski