Aktualności

Wznowienie odwiedzin w oddziałach szpitalnych

Wznowienie odwiedzin w oddziałach szpitalnych
Dyrekcja SPZOZ w Rypinie z dniem 01.04.2022r. wznawia odwiedziny w oddziałach szpitalnych. Odwiedziny odbywają się codziennie w godz. 14.00 – 16.00 po jednej osobie do pacjenta z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wprowadzamy zasady odwiedzin pacjentów na Oddziałach Szpitalnych:

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach

14.00 – 16.00.

Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami są możliwe tylko po uzgodnieniu z Lekarzem Kierującym Oddziałem lub Lekarzem Dyżurnym.

2. Osoby z objawami infekcji nie mogą wchodzić na teren Szpitala.

3. Odwiedzający jest zobowiązany do :

a) założenia maski zakrywającej usta i nos

b) przeprowadzenia dezynfekcji rąk po wejściu na teren Szpitala i po kontakcie z osobą odwiedzaną

c) ograniczenia poruszania się na terenie Szpitala

d) pozostawania w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną

e) czas odwiedzin nie powinien być dłuższy niż 30 minut

4. Odwiedziny pacjentów izolowanych są możliwe na podstawie zgody Lekarza Kierującego Oddziałem lub Lekarza Dyżurnego.

5. Ze względu na trwający stan epidemii Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemicznego