Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie informuje, że ze względu na trudną sytuację kadrową personelu medycznego i okres urlopów wstrzymuje się w okresie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021r. wykonywanie badań echo serca i usg dopplerowskie.