Aktualności

Nowe zasady korzystania z porad lekarskich

Nowe zasady korzystania z porad lekarskich

1. Kiedy bezpośrednia wizyta

Twój lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy:

nie wyrażasz zgody na teleporadę

cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy

istnieje podejrzenie choroby nowotworowej

twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat

masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

2. Kiedy teleporada

Korzystasz z teleporady, gdy:

•istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2

•potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia

•potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia

•potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia

•twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty

3. Co można uzyskać poprzez teleporadę u swojego lekarza:

➢zalecenia

➢e-zwolnienie

➢e-skierowanie

➢zlecenie na test na koronawirusa

➢e-receptę

➢sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym
(jeśli stan będzie tego wymagał)

4. Termin realizowania teleporady

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

•nie później niż w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu się pacjenta do placówki

•w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub opiekunem.

5. Jak przebiega teleporada

•przed udzieleniem – potwiedzenie tożsamości pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej

•przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej

•udzielenia świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego

•ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta

•poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.