Aktualności

"Nasze myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą."

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie informuje, iż dysponujemy wolnymi miejscami w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy zapewnia całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, a których stan zdrowia i stopień sprawności nie pozwala na przebywanie w środowisku domowym.

Szczegółowe informacje:

Kierownik zakładu : mgr Wanda Wielgus tel.: 54 230 8796