Aktualności

Szczepienia przeciw Covid-19

Szczepienia przeciw Covid-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie informuje o możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19.
Zapraszamy pracodawców placówek wymienionych poniżej o zgłoszenie swoich pracowników wg załączonego wzoru.
Osoby chętne zobowiązane są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  • pracownicy szpitala węzłowego,
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
  • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
  • personel niemedyczny, czyli administracyjny, pomocniczy (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych placówek.
Dane należy przekazać na adres: szczepienia.covid@spzozrypin.pl


PLIKI DO POBRANIA:

Przypominamy, że zgodnie z § 68b ust. 1 pkt 8 rozporządzenia dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, e-Karta Szczepień zawiera podpis osoby dokonującej wpisu.

Brak złożenia podpisu powoduje zatem, że dokumentacja medyczna nie jest prowadzona zgodnie z przepisami. Może to również powodować problemy z rozliczeniem szczepienia, a także utrudnienia dla zaszczepionych osób (brak wygenerowania kodu QR potwierdzającego szczepienie tj. po podaniu drugiej dawki).

Przypominamy również, że do podpisania ww. dokumentów można użyć m.in. certyfikatu ZUS służącego do wystawiania eZLA czy e-recept oraz Profilu Zaufanego.

Dane kontaktowe koordynatorów ds.szczepień:

Grażyna Trędewicz

tel: 880 997 958

grazyna.tredewicz@spzozrypin.pl

Halina Nadolska

tel: 509 691 699

halina.nadolska@spzozrypin.pl