Aktualności

Podziękowanie

Podziękowanie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie składa serdeczne podziękowania.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie składa serdeczne podziękowania, za okazane wsparcie Szpitala w postaci darowizny. Wszystkim Darczyńcom: Firmom , Urzędowi Miasta w Rypinie, Starostwu Powiatowemu w Rypinie, osobom prywatnym, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Trójcy w Rypinie, za przekazane środki finansowe i darowizny rzeczowe dla naszego Szpitala w związku z wirusem COVID.

Wszystkie otrzymane darowizny zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem : na zabezpieczenie pacjentów i personelu w środki ochrony indywidualnej.

Dziękujemy także za liczne telefony, ciepłe słowa wsparcia dla personelu medycznego, który pracuje w szczególnych warunkach w tym trudnym dla nas czasie.

Z wyrazami szacunku dla wszystkich i życząc zdrowia

Dziękujemy!

Dyrekcja SPZOZ Rypin