Aktualności

Instrukcja postępowania w związku z wirusem SARS-CoV-2

Instrukcja postępowania w związku z wirusem SARS-CoV-2

Instrukcja postępowania w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2

1. Odwiedziny pacjentów przebywających stacjonarnie i całodobowo w Szpitalu zostają

wstrzymane do odwołania.

2. Postępowanie przy udzielaniu osobom upoważnionym informacji o stanie zdrowia pacjentów przebywających w Szpitalu.

Na drzwiach wejściowych do obiektu Szpitala zostały zamieszczone informacje o numerach telefonów do dyżurek lekarskich na poszczególne oddziały szpitalne.

Osoba upoważniona do uzyskania informacji dzwoni do lekarza i ustala termin i miejsce spotkania z lekarzem. Miejscem spotkania lekarza z osobą do kontaktujest część diagnostyczna Szpitala tj. wejście od parkingu wewnętrznego Szpitala, hol przy pracowni rtg i laboratorium.

3.Postępowanie przy wypisie pacjentów, którzy przebywali w Szpitalu w celu ograniczenia do minimum wstępu osób ich odbierających na terenie Szpitala.

Wypis pacjentów – pielęgniarka przygotowuje pacjenta do wyjścia z oddziału z wypisem (kartą informacyjną, którą pacjent otrzymuje z oddziału), zjeżdża z pacjentem windą szpitalną i podprowadza pacjenta do części diagnostycznej szpitala (hol rtg i laboratorium)

i przekazuje pacjenta osobie odbierającej.

4. Informacja do pacjentek oddziału położniczo-ginekologicznego przy SP ZOZ w Rypinie.

Odwołuje się uczestnictwo osób towarzyszących przy porodach (tzw. porody rodzinne)

Pacjentka, która trafi do oddziału położniczego z podejrzeniem wirusa

SARS-Co-V-2, w zależności od fazy porodu, zostaje przygotowana do transportu

do szpitala zakaźnego a w przypadku postępującej akcji porodowej i niemożności

transportu, poród zostaje rozwiązany cięciem cesarskim.

5. SP ZOZ Rypin w związku z zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 organizuje działalność dziennych poradni

i gabinetów specjalistycznych w następujący sposób:

  • Pacjenci POZ zgłaszają się do Przychodni i za pomocą zainstalowanego domofonu

dokonują rejestracji, wchodząc pojedynczo. Pacjent wymagający wizyty lekarza, otrzymuje wyznaczoną godzinę przyjęcia do lekarza, stawiając się na określoną godzinę, wchodzi bezpośrednio do gabinetu lekarskiego. Pacjenci oczekujący na wejście do Przychodni powinni pozostawać w bezpiecznej odległości od siebie 2 m, nie podaje się rąk na powitanie.

Pacjenci mają możliwość korzystania z Teleporady pod nr telefonu: 542308624

  • Informacje w zakresie funkcjonowania Poradni Specjalistycznych:

Pacjenci dzwonią do Przychodni pod nr 542308600, 542308601, 542308621,

542308624, gdzie otrzymuje informacje o zasadach funkcjonowania poszczególnych

poradni specjalistycznych.

Rehabilitacja ambulatoryjna – kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 542308650

Gabinet stomatologiczny- kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 542308614-616

  • Poradnia Medycyny Pracy- kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 542308613
  • W celu wypisania recepty na leki pacjenci zgłaszają telefonicznie pod numer telefonu

542308621,542308624,oraz pisząc na pocztę elektroniczną : recepta@spzozrypin.pl

W przypadku zmiany stanu zagrożenia i zmiany zaleceń Ministra Zdrowia o nowych zasadach funkcjonowania będziecie Państwa informowani na bieżąco za pomocą portalu www.rypin.tv oraz na stronie internetowej SPZOZ www.spzozrypin.pl oraz na drzwiach obiektów szpitalnych.