Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informujemy:

w celu uzyskania informacji dla osób upoważnionych o stanie zdrowia pacjentów przebywających w oddziałach, podaje się do wiadomości numery telefonów do kontaktu z gabinetami lekarskimi.

Oddział Dziecięcy - tel. 54 230 87 37

Oddział Chirurgiczny - tel. 54 230 87 52

Oddział Ortopedyczny - tel. 54 230 87 63

Oddział Wewnętrzny - tel. 54 230 87 85, 61

Oddział Noworodkowy - tel. 54 230 87 89

Oddział Położniczo-ginek. - tel. 54 230 87 62

Oddział Paliatywny - tel. 54 230 87 94

Zakład Opiekuńczo-Lecz. - tel. 54 230 87 94

Oddział Rehabilitacyjny - tel. 54 230 86 53, 51