Przetargi i zapytania ofertowe

ZP/PN-8/2017 Dostawa narzędzi ortopedycznych i chirurgicznych z podziałem na 2 pakiety z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego i użyczeniem instrumentarium