Aktualności

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń

oraz nieustającej satysfakcji i dumy z wykonywanego zawodu.

Pragniemy wyrazić ogromne uznanie dla wykonywania tej szczególnej profesji,

wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania w tym obecnym czasie.

Jednocześnie dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, opiekę i szacunek

jakim darzycie swoich pacjentów.

Niech los Wam sprzyja w pokonywaniu codziennych trudności

i nigdy nie zabraknie pogody ducha i szczęścia.

Aby Wasz codzienny i decydujący o ludzkim życiu wysiłek

był zawsze doceniany, a uśmiech i wdzięczność pacjentów

zawsze niech towarzyszy w tej trudnej służbie.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie