Aktualności

RODO

RODO
RODO
Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych - pobierz

Małgorzata Pawłowska – Inspektor Ochrony Danych

tel. +48 54 230 87 00

email : iod@spzozrypin.pl