Oddziały

Oddział Pomocy Doraźnej

Koordynator Oddziału: lek. med. Wieńczysław Zdaniewicz
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Jolanta Brzuszkiewicz


Oddział Pomocy Doraźnej zlokalizowany jest na parterze budynku administracji i składa się z części socjalnej dla dyżurującego personelu, pomieszczenia dla dyspozytora, części lekarsko zabiegowej. Przy SP ZOZ w Rypinie działa zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „S” i zespół transportowy. Od 6 marca 2008 w skład OPD w Rypinie wchodzi także zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P” stacjonujący w Skrwilnie, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalne dla personelu i skąd zespół wyjeżdża na wezwania przekazywane przez dyspozytora. Oddział wyposażony jest w środki łączności zapewniające łączność pomiędzy centrum powiadamiania ratunkowego, zespołami ratownictwa medycznego, a oddziałem oraz kompleksową łączność wewnątrz szpitalną. Oddział udziela świadczeń zdrowotnych przez całą dobę.