Oddziały

Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Noworodkowym

Koordynator Oddziału: lek. med. Krzysztof Kuchta
Pielęgniarka Oddziałowa: Alicja Grabowska
Pielęgniarka Koordynująca Pododdział Noworodkowy: Bożena Zurel


Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Noworodkowym podzielony jest na 2 części:

 • część pediatryczna ,
 • część noworodkowa,

Oddział Dziecięcy z pododdziałem Noworodkowym- Część pediatryczna zlokalizowana na parterze z 20 łóżkami dla dzieci i część neonatologiczna zlokalizowana przy oddziale położniczo ginekologicznym z salą intensywnego nadzoru noworodka, salą opieki pośredniej i łóżeczkami noworodkowymi w salach matek w systemie rooming in.

 1. Działalność Oddziału Dziecięcego polega na leczeniu i diagnostyce chorób wieku dziecięcego niewymagających leczenia operacyjnego .
 2. Do zadań Oddziału należy również prowadzenie stosownej dokumentacji medycznej w postaci ksiąg: zabiegowych, narkotyków, krwiolecznictwa, raportów lekarskich i pielęgniarskich.
 3. Pododdział Noworodkowy to oddział, w którym hospitalizowane są głównie zdrowe noworodki wykazujące jedynie stany związane ze zmianami fizjologicznymi o charakterze łagodnym i przemijającym..
 4. Obligatoryjnie do zakresu obowiązków w trakcie hospitalizacji zdrowego noworodka
  należy:
 5. ocena stanu noworodka i ciągła opieka nad nim,
 6. badania laboratoryjne - gr. krwi w przypadku matek z gr. O lub Rh minus,
 7. profilaktyka zapalenia spojówek (zabieg Credego),
 8. pielęgnacja kikuta pępowiny,
 9. wykonywanie profilaktyki czynno - biernej u każdego noworodka matki z antygenem HBs dodatnim,
 10. szczepienie każdego noworodka w pierwszej dobie życia przeciwko gruźlicy i zapaleniu wątroby typu B,
 11. prowadzenie badań przesiewowych,
 12. promocja zdrowia - zasady pielęgnacji noworodka; promocja karmienia piersią,
 13. zalecenia konsultacji specjalistycznych,
 14. profilaktyka choroby krwotocznej,
 15. rozpoznawanie zagrożeń zdrowia i życia noworodka związanych z przebiegiem ciąży i porodu oraz leczenie tych stanów,
 16. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
 17. Długość hospitalizacji w Pododdziale Noworodkowym wynosi średnio 3 doby nie mniej jednak niż 24 godziny niezbędne do wykonania szczepień określonych przez kalendarz szczepień.